Daadkrachtig en creatief in oplossingen
^ Back to Top

Privacy

 

Voor BudgetPower / CarePower is een zorgvuldige omgang met gegevens van de gebruikers van de website van CarePower/ BudgetPower van groot belang.

Persoonlijke gegevens
CarePower/BudgetPower beoogt een zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens en respecteert de Wet bescherming persoonsgegevens. De meeste informatie is op, of via, de websites beschikbaar zonder dat gebruikers naar persoonlijke gegevens wordt gevraagd. In bepaalde gevallen kan evenwel naar persoonlijke gegevens worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens als volgt behandeld:

  • Persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door de gebruiker gevraagde informatie te verstrekken of om de door de gebruiker gewenste dienstverlening on line te realiseren.
  • De verwerking van persoonlijke gegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend.
  • CarePower?BudgetPower treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens